Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Вступ до фаху

worker

Савчук,
Григорій Миколайович

доцент,
кандидат історичних наук

24.11.2020.m3u

Вступ до фаху входить до комплексу дисциплін, які формують професійні знання майбутніх спеціалістів у сфері документаційного забезпечення управління. На сучасному етапі актуальними стають раціональний розподіл праці, підвищення мобільності персоналу, правильний підбір кадрів, удосконалення методів праці. Розширення самостійних підприємств, комерційних структур, різноманітність їх організаційних форм вимагають конкретизації у пошуку прогресивних організаційних рішень з урахуванням специфіки кожного підприємства, організації чи комерційної структури. Такий підхід дозволить підвищити ефективність управлінської праці, конкурентоспроможність підприємства і збільшити його прибуток. Виробничо-економічні завдання підприємств (організацій) можуть бути вирішені більш успішно, якщо враховувати як організаційно-технічні, так і соціальні аспекти. Удосконалення виробництва повинно здійснюватися на основі високої організації праці, застосуванні ефективних методів і технологічних процесів, що забезпечує досягнення успіху в ринковій економіці. Для реалізації цих аспектів викладачеві потрібен ефективний методичний інструментарій, до якого входять активні форми й методи навчальної діяльності студентів, які все частіше застосовують у навчальному процесі.

 

Робоча програма дисципліни

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc