Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Інтелектуальна власність

worker

Савчук,
Григорій Миколайович

доцент,
кандидат історичних наук

Тести для контролю з інт.власн.docx

Побудова правової, демократичної та соціальної держави, реформування економічних відносин в Україні, стрімкий розвиток нових технологій та інтеграція світового ринку об’єктивно зумовили необхідність реформування правової системи, форм і методів вивчення права. Навчальна програма дисципліни “Інтелектуальна власність” розроблена з урахуванням вимог класифікаційної характеристики з неюридичних спеціальностей і базується на Конституції України, Цивільному кодексі України та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної та творчої діяльності. Тематичною і методологічною базою програми є Цивільний кодекс України з урахуванням положень ратифікованих Україною міжнародно-правових актів, а також досягнення наукової думки в галузі інтелектуальної власності.

Робоча програма дисципліни

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc