Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Патентознавство

worker

Савчук,
Григорій Миколайович

доцент,
кандидат історичних наук

Тести з патентознавства.docx

патентознавство.docx

Навчальна дисципліна «Патентознавство» входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Вона покликана ознайомити студентів з таким видом документації як патентна, основними її поняттями та принципами формування, загальною теорією та історією патентної справи в Україні. Випускник зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» має бути в результаті вивчення дисципліни «Патентознавство» підготовленим до роботи на первинних посадах у патентних бюро, помічником патентного повіреного, у канцелярії патентних судів тощо. Навчальною програмою передбачено отримання знань з основних принципів правового регулювання взаємовідносин сторін, пов’язаних з патентуванням у медицині та фармації, оволодіння  практичними навичками  оформлення патентних прав, а також матеріалів щодо їх правового захисту і передачі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Робоча програма дисципліни

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc