Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Кадровий менеджмент

worker

Олійник,
Микола Андрійович

доцент,
кандидат історичних наук

Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx

Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx

Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx

Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx

Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx

Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx

Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx

Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx

Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc

Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx

Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx

Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx

Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx

Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є основним змістом кадрового менеджменту. Концепція кадрового менеджменту ‒ система теоретично методологічних поглядів на розуміння та визначення суті, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом і розробка механізмів їх реалізації в умовах конкретної організації. Основна ціль управління персоналом ‒ формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу із сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної гордості. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань принципів та методів, функцій і процесів управління персоналом у сучасній організації, опанування практичними знаннями з технології досягнення економічної та соціальної ефективності управління, формування навичок, які потрібні в роботі з людьми на усіх її рівнях.

Робоча програма дисципліни

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc