Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Книгознавство

worker

Антоник,
Ольга Василівна

доцент,
кандидат філологічних наук

СРС КНИГОЗНАВСТВО.docx

РЕФЕРАТ КНИГОЗНАВСТВО.docx

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА КНИГОЗНАВСТВО.docx

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ КНИГОЗНАВСТВО.docx

Книгознавство як системна наука про книгу та книжкову справу передбачає ознайомлення з основними етапами її становлення та розвитку в Україні та світі; формування методики та методології понятійно-термінологічного апарату; розуміння книги як суспільного феномену, продукту духовної і матеріальної діяльності та книжкового видання як різновиду документа.

Мета: вивчення основних етапів становлення та розвитку книгознавства як системної науки про книгу і книжкову справу, що вивчає процеси підготовки, випуску, розповсюдження та використання книги як соціокультурного явища та видавничого продукту.

Завдання: розкрити зміст поняття «книгознавство» на різних етапах  розвитку, його склад, ст. рук туру, методи і місце серед інших наук соціально-комунікативного циклу;

 • виявити особливості формування та розвитку українського книгознавства в суспільно-історичному контексті;
 • подати різні підходи до визначення понять «книга», «книжкова справа», «книжкова культура» з урахуванням документологічної концепції;
 • охарактеризувати книгу як видавничий продукт, подати вимоги до якості книжкового видання відповідно до нормативних документів;
 • акцентувати увагу на тематичних класифікаціях та типології книгу як різновиду документа;
 • дати порівняльну характеристику традиційної та електронної книги в системі книжкової комунікації;

окреслити організаційну структуру книговидання та книго розповсюдження у межах книжкової справи.

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc