Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363
worker

Антоник,
Ольга Василівна

доцент,
кандидат філологічних наук

РИТОРИКА КОНТР. РОБОТА ЗАОЧНИКІВ 2020.pdf

Риторика як наука про способи підготовки та виголошення ораторських промов розвиває систему особистісних якостей людини, формує культуру мислення, мовлення, поведінки та спілкування. Навчальна програма передбачає ознайомлення з історичними традиціями та основними етапами розвитку риторики, її сучасним станом. Акцентовано увагу на теоретичних засадах та практичних навиках підготовки промови, проведення дискусії; на психології та культурі мовного спілкування.

Мета: ознайомити з основними етапами становлення та розвитку риторики, викласти теоретичні засади підготовки публічних виступів для формування практичних умінь та навиків в різних сферах спілкування.

Завдання:

 • ознайомити із здобутками світової риторики;
 • виявити закономірності становлення і розвитку риторики в Україні;
 • викласти теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;

сформувати практичні уміння та навики проведення нарад, дискусій, виголошення промов.

Робоча програма дисципліни

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc