Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Аналітико-прогностичне забезпечення управління

worker

Пасічник,
Михайло Степанович

завідувач кафедри,
професор,
доктор історичних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Дисципліна «Аналітико-прогностичне забезпечення управління» призначено для навчання студентів спеціальності 029- «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у ІІ семестрі, входить до циклу дисциплін теоретичної підготовки.  Дисципліна тісно пов’язана із навчальними дисциплінами «Інформаційне забезпеченням управління», «Науково-дослідна робота», «Аналітичні дослідження», «Інформаційно-аналітична діяльність» тощо.

Світовий та вітчизняний досвід практичної діяльності підтверджують визначальну роль інформації. Ефективна діяльність кожного господарюючого суб’єкта пов’язана з прийняттям та виконанням оптимальних управлінських рішень. Підставою для цього є відповідна за якістю інформація. Збирання, обробка та подання її у потрібному вигляді для прийняття управлінських рішень вимагає розробки аналітико-прогностичного забезпечення управління. Аналітико-прогностичне забезпечення діяльності підприємств є основою процесів визначення та прийняття управлінських рішень.

Робоча програма дисципліни

Силабус дисципліни

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc