Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Міжнародна співпраця і партнери

Міжнародна діяльність кафедри інформаційної,бібліотечної та архівної справи, як і Української академії друкарства в цілому, спрямована передусім на підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі в міжнародних грантах і проектах; обміну студентами та викладачами академії та закордонних навчальних закладів; проведення спільних з зарубіжними закладами вищої освіти наукових розробок; участі у міжнародних конференціях і виставках; співпраці із закордонними фірмами передовими в галузі поліграфічних матеріалів, технологій та обладнання; підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) для іноземних держав; навчання іноземних студентів.

Міжнародна діяльність академії орієнтована на реалізацію основних ідей та вимог Болонської декларації, на забезпечення подальшої інтеграції навчального закладу до світової освітянської та наукової спільноти.

Викладачі кафедри подали заявки для участі в конкурсі ідей для партнерства в краудфандінговій ініціативі «Культура. Спільнота» Міжнародним фондом «Відродження» у 2020 році. Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом краудфандінгу – залучення коштів від громадян.

Якщо нашу заявку схвалено – нам потрібно залучити кошти від громадян на свій проект на «Спільнокошті» (партнерській платформі нашої програми) або іншому краудфандінговому веб-сайті.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.

Основними завданнями Українського культурного фонду є:

Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.

Підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;

Популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі.

Задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном.

Експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду

Сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання.

Підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва

Підтримка культурних проектів української діаспори.

ЛОТ «Знакові події в Україні» покликаний залучити аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону, розвинути національні та/або міжнародні партнерства в секторі; розбудовувати культурну екосистему; активізувати внутрішній і зовнішній туризм; заохотити волонтерство на масштабних культурних та мистецьких подіях, що підвищує рівень соціальної адаптованості та всебічний розвиток молоді.

ЛОТ «Участь України в знакових міжнародних подіях» покликаний презентувати український культурний продукт на міжнародних знакових подіях; відтворювати в Україні культурний продукт, створений і презентований для іноземних знакових подій; підтримувати колективну участь у міжнародних знакових подіях (це може бути: групова участь художників, презентація української літератури українських авторів на книжкових ярмарках, участь українських дизайнерів в тижні моди тощо).

ЛОТ «Пам’ятні дати визначних подій в українській культурі» покликаний залучати аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону; підтримувати проекти, що містять інноваційну складову; підтримувати проекти, що відновлюють та популяризують пам’ятні дати визначних подій в українській культурі.

ЛОТ «Пам’ятні дати видатних особистостей в українській культурі» має на меті залучення аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону; дослідження творчості та культурної спадщини видатних особистостей; підтримку проектів, що містять інноваційну складову.

ЛОТ «Велика культурна столиця» стимулює почуття приналежності членів однієї громади до їхнього спільного культурного простору та розвиває культурний туризм в Україні за допомогою почесного річного статусу «Велика культурна столиця», який може бути присвоєний територіальній громаді з населенням більше 100 тис осіб та зі спроможністю реалізувати річну програму культурно-мистецьких проектів.

ЛОТ «Соціологічні дослідження» підтримує дослідження потреб та інтересів споживачів культурного продукту, зокрема молоді; вивчення міри доступності культурного продукту та культурних послуг для споживачів, зокрема у сільській місцевості.

ЛОТ «Знакові події в Україні» покликаний залучити аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону, розвинути національні та/або міжнародні партнерства в секторі; розбудовувати культурну екосистему; активізувати внутрішній і зовнішній туризм; заохотити волонтерство на масштабних культурних та мистецьких подіях, що підвищує рівень соціальної адаптованості та всебічний розвиток молоді.

ЛОТ «Документи для вироблення культурної політики» покликаний підтримувати дослідження для формування локальних та національних культурних політик; моніторингові дослідження реалізації культурних політик та державних програм.

ЛОТ «Прикладні секторальні/міжсекторальні наукові дослідження» здійснює підтримку досліджень недержавного сегменту секторів культури та креативних індустрій; вивчення інклюзивного мистецтва в Україні; моніторинг освітніх та навчальних програм для секторів культури та креативних індустрій; дослідження освітніх спеціальностей з огляду на запит ринку праці для секторів культури та креативних індустрій; вивчення зв’язків між культурно-мистецькою діяльністю та туристичною привабливістю регіону/населеного пункту; дослідження питання гендерної рівності у секторах культури та креативних індустрій; дослідження культурного продукту та послуг для дітей та молоді; дослідження культурного продукту та послуг для людей похилого віку.

Участь у міжнародних конференціях також сприяє обміну досвідом щодо підготовки фахівців для інформаційної, біліотечної та архівної справи, а також апробації результатів своїх наукових досліджень працівники кафедри беруть в них участь, а саме: Посольство Турецької Республіки в Україні «Україна і Туреччина: проблеми та перспективи взаємовідносин»;Вища педагогічна школа у м. Кракові та Варшаві. Козацька безпека у складі Речі Посполитої//Lwow - місто-суспільство-культура. Польсько-українська наукова конференція;

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з профільною кафедрою Познанського універ¬ситету імені Адама Міцкевича, Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині та іншими провідними науковими центрами та закладами Польщі. Так, останнім часом опубліковані спільні наукові праці: Культура української та польської націй: проблеми та перспективи альтернативного розвитку. Познань, Ольштин.

Міжнародна співпраця із закордонними закладами вищої освіти, науковими інституціями і професійними асоціаціями сприяє підвищенню кваліфікації викладачів, оновленню освітніх програм і навчальних планів, модернізації структури лекційних курсів. На основі отриманих знань викладачі мають змогу впроваджувати у навчальний процес інноваційні методи педагогічної діяльності.

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc