Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Міжнародна співпраця і партнери

Міжнародна діяльність кафедри інформаційної,бібліотечної та архівної справи, як і Української академії друкарства в цілому, спрямована передусім на підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі в міжнародних грантах і проектах; обміну студентами та викладачами академії та закордонних навчальних закладів; проведення спільних з зарубіжними закладами вищої освіти наукових розробок; участі у міжнародних конференціях і виставках; співпраці із закордонними фірмами передовими в галузі поліграфічних матеріалів, технологій та обладнання; підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) для іноземних держав; навчання іноземних студентів.

Міжнародна діяльність академії орієнтована на реалізацію основних ідей та вимог Болонської декларації, на забезпечення подальшої інтеграції навчального закладу до світової освітянської та наукової спільноти.

Викладачі кафедри подали заявки для участі в конкурсі ідей для партнерства в краудфандінговій ініціативі «Культура. Спільнота» Міжнародним фондом «Відродження» у 2020 році. Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом краудфандінгу – залучення коштів від громадян.

Якщо нашу заявку схвалено – нам потрібно залучити кошти від громадян на свій проект на «Спільнокошті» (партнерській платформі нашої програми) або іншому краудфандінговому веб-сайті.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.

Основними завданнями Українського культурного фонду є:

Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.

Підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;

Популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі.

Задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном.

Експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду

Сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання.

Підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва

Підтримка культурних проектів української діаспори.

ЛОТ «Знакові події в Україні» покликаний залучити аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону, розвинути національні та/або міжнародні партнерства в секторі; розбудовувати культурну екосистему; активізувати внутрішній і зовнішній туризм; заохотити волонтерство на масштабних культурних та мистецьких подіях, що підвищує рівень соціальної адаптованості та всебічний розвиток молоді.

ЛОТ «Участь України в знакових міжнародних подіях» покликаний презентувати український культурний продукт на міжнародних знакових подіях; відтворювати в Україні культурний продукт, створений і презентований для іноземних знакових подій; підтримувати колективну участь у міжнародних знакових подіях (це може бути: групова участь художників, презентація української літератури українських авторів на книжкових ярмарках, участь українських дизайнерів в тижні моди тощо).

ЛОТ «Пам’ятні дати визначних подій в українській культурі» покликаний залучати аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону; підтримувати проекти, що містять інноваційну складову; підтримувати проекти, що відновлюють та популяризують пам’ятні дати визначних подій в українській культурі.

ЛОТ «Пам’ятні дати видатних особистостей в українській культурі» має на меті залучення аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону; дослідження творчості та культурної спадщини видатних особистостей; підтримку проектів, що містять інноваційну складову.

ЛОТ «Велика культурна столиця» стимулює почуття приналежності членів однієї громади до їхнього спільного культурного простору та розвиває культурний туризм в Україні за допомогою почесного річного статусу «Велика культурна столиця», який може бути присвоєний територіальній громаді з населенням більше 100 тис осіб та зі спроможністю реалізувати річну програму культурно-мистецьких проектів.

ЛОТ «Соціологічні дослідження» підтримує дослідження потреб та інтересів споживачів культурного продукту, зокрема молоді; вивчення міри доступності культурного продукту та культурних послуг для споживачів, зокрема у сільській місцевості.

ЛОТ «Знакові події в Україні» покликаний залучити аудиторії з усієї/або кількох регіонів України та/або з закордону, розвинути національні та/або міжнародні партнерства в секторі; розбудовувати культурну екосистему; активізувати внутрішній і зовнішній туризм; заохотити волонтерство на масштабних культурних та мистецьких подіях, що підвищує рівень соціальної адаптованості та всебічний розвиток молоді.

ЛОТ «Документи для вироблення культурної політики» покликаний підтримувати дослідження для формування локальних та національних культурних політик; моніторингові дослідження реалізації культурних політик та державних програм.

ЛОТ «Прикладні секторальні/міжсекторальні наукові дослідження» здійснює підтримку досліджень недержавного сегменту секторів культури та креативних індустрій; вивчення інклюзивного мистецтва в Україні; моніторинг освітніх та навчальних програм для секторів культури та креативних індустрій; дослідження освітніх спеціальностей з огляду на запит ринку праці для секторів культури та креативних індустрій; вивчення зв’язків між культурно-мистецькою діяльністю та туристичною привабливістю регіону/населеного пункту; дослідження питання гендерної рівності у секторах культури та креативних індустрій; дослідження культурного продукту та послуг для дітей та молоді; дослідження культурного продукту та послуг для людей похилого віку.

Участь у міжнародних конференціях також сприяє обміну досвідом щодо підготовки фахівців для інформаційної, біліотечної та архівної справи, а також апробації результатів своїх наукових досліджень працівники кафедри беруть в них участь, а саме: Посольство Турецької Республіки в Україні «Україна і Туреччина: проблеми та перспективи взаємовідносин»;Вища педагогічна школа у м. Кракові та Варшаві. Козацька безпека у складі Речі Посполитої//Lwow - місто-суспільство-культура. Польсько-українська наукова конференція;

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з профільною кафедрою Познанського універ¬ситету імені Адама Міцкевича, Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині та іншими провідними науковими центрами та закладами Польщі. Так, останнім часом опубліковані спільні наукові праці: Культура української та польської націй: проблеми та перспективи альтернативного розвитку. Познань, Ольштин.

Міжнародна співпраця із закордонними закладами вищої освіти, науковими інституціями і професійними асоціаціями сприяє підвищенню кваліфікації викладачів, оновленню освітніх програм і навчальних планів, модернізації структури лекційних курсів. На основі отриманих знань викладачі мають змогу впроваджувати у навчальний процес інноваційні методи педагогічної діяльності.

Події кафедри

січ
21
Відбудеться комплексний державний іспит в режимі online.

10:00 — 238 ауд.

гру
15
Засідання кафедри

11:00 — 238 ауд.

гру
03
Кафедра ІБтаАС Української академії друкарства провела VII Науково-практичну інтернет-конференцію "Документ у сучасному світі: виклики та завдання". З програмою конференції і матеріалами доповідей можна ознайомитись в розділі<Конференції>.

12:00 — 237 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u