Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Навчально-методичне забезпечення

Організація навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на Законі України «Про вищу освіту» та інших актах законодавства України з питань освіти. Планування навчального процесу здійснюється відповідно до Статуту Української академії друкарства (УАД), плану роботи УАД, навчального плану та інших нормативних документів.

Організація навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на Законі України «Про вищу освіту» та інших актах законодавства України з питань освіти.

Планування навчального процесу здійснюється відповідно до Статуту Української академії друкарства (УАД), плану роботи УАД, навчального плану та інших нормативних документів.

Завданнями освітньо-професійної програми і навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») є забезпечити формування загальних і спеціальних (фахових) компентенцій студентів для здійснення організаційно-управлінської, виробничо-технологічної, проектно-інноваційної діяльності у бібліотечно-інформаційній і книжковій справі, зокрема ефективного управління інформаційними, кадровими, матеріальними, фінансовими, технологічними й іншими ресурсами; дослідницької і педагогічної діяльності в наукових і освітніх установах; інформаційно-консалтингової діяльності із забезпечення управління бібліотечною і книжковою справою на місцевому, регіональному і національному рівнях; інформаційно-аналітичної діяльності у підприємствах будь-якої організаційно-правової форми і виду економічної діяльності.

Навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інфор¬маційна, бібліотечна та архівна справа» повністю відповідає розробленій проектною групою освітньо-професійній програмі, а робочі програми за переліком відповідають навчальному планові і розроблені з дотриманням державних стандартів і вимог. Навчальний план підготовки здобувача вищої освіти бакалавра, магістра забезпечує можливість індивідуалізації навчання шляхом вибору дисциплін варіативної частини.

Щорічно проектна група спільно з викладачами кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи та інших кафедр вдосконалює навчальні плани, орієнтуючись на найновіші досягнення в теорії і практиці профільного управління, бібліотекознавства і бібліотечної діяльності, архівної справи. Із метою ефек¬тивного контролю виконання навчального плану розробляється графік освіт¬нього процесу, який затверджує ректор (проректор з науково-педагогічної роботи).

При організації навчального процесу випускова кафедра дотримується чинних законодавчих та нормативних вимог, а також розробленого «Положення про кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи». З метою вдосконалення навчального процесу кафедра координує свою діяльність з іншими кафедрами академії, розглядаючи і затверджуючи на своїх засіданнях робочі програми дисциплін, які читаються для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).

Лекційні, семінарські і практичні заняття побудовані з урахуванням сучасних методик викладання, теоретичні положення підкріплюються виконанням конкретних практичних завдань. На самостійну роботу виноситься опрацювання окремих тем, виконання практичних та дослідницьких робіт, які кожен студент здійснює самостійно і захищає роботу перед студентами і викладачем. Для успішної самостійної роботи студентів розроблені методичні вказівки.

Події кафедри

січ
21
Відбудеться комплексний державний іспит в режимі online.

10:00 — 238 ауд.

гру
15
Засідання кафедри

11:00 — 238 ауд.

гру
03
Кафедра ІБтаАС Української академії друкарства провела VII Науково-практичну інтернет-конференцію "Документ у сучасному світі: виклики та завдання". З програмою конференції і матеріалами доповідей можна ознайомитись в розділі<Конференції>.

12:00 — 237 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u