Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Працівники кафедри є авторами підручників та навчальних посібників, навчальних та методичних напрацювань з кафедральних дисциплін. Серед видань кафедри:

• Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2/1137 від 01 липня 2003 року. – Київ: Знання, 2006.

• Пасічник М.С. Україна в період руїни. 60-80 роки XVII століття. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2010.

• Пасічник М.С. Новітня історія 1914-1939 років: Підручник для 10 класу / Пасічник М., Сухий О. та інші.-Київ: Генеза, 2004.

• Берест І.Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Захілдної Волині: люди, події, факти /Берест І.Р. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2015.

• Пасічник М.С. Історія України та її державності. Навчально-методичний посібник / уклад: Пасічник М.С., Серкіз І.Я., Савчук Г.М., Босак О.І., Василишин О.М.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2011.

• Берест І. Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині: люди, події, факти / Ігор Берест ; Українська академія друкарства. — Львів, 2015. — 324 с.

• Пасічник М. С. Документознавство : навч. посібник для сту-дентів вищих навч. закладів / М. С. Пасічник, І. В. Голод, Г. З. Гірняк ; Українська академія друкарства. — Львів, 2016. — 322 с.

• Пасічник М. С. Розвиток державності та культури : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. С. Пасічник. — Вид. 3-тє, допов. — Львів, 2016. — 439 с.

• Пасічник М.С. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб¬ник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / І. В. Голод, М. С. Пасічник, А. В. Кудряшова ; Українська академія друкарства. — Львів, 2017. — 296 с.

• Савчук Г. М. Патентознавство : навч. посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Савчук Г. М. ; Українська академія друкарства. — Львів, 2017. — 231 с.

• Берест І. Історія професійних спілок України (Східна Галичина 1817–1918 рр.) / Ігор Берест. — Львів : Ліана-И, 2017. — 768 с.

• Пасічник М. С. Управлінське документознавство : навч.-метод. посібник підготовки бакалаврів спец. 029 «Інформаційна, бібліо¬течна та архівна справа»/ Михайло Пасічник ; Українська академія друкар¬ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 248 с.

• Савчук Г. М. Музеєзнавство : навч.-метод. посіб¬ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо¬течна та архівна справа» / Григорій Савчук ; Українська академія друкар¬ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 64 с.

• Савчук Г. М. Основи науко-дослідної діяльності : навч.-метод. посіб¬ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо¬течна та архівна справа» / Григорій Савчук ; Українська академія друкар¬ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 225 с.

• Берест І. Р. Архівознавство : навч.-метод. посіб¬ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо¬течна та архівна справа» / Ігор Берест ; Українська академія друкар¬ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 272 с.

• Олійник М. А. Кадровий менеджмент : навч.-метод. посіб¬ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо¬течна та архівна справа» / Микола Олійник ; Українська академія друкар¬ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 272 с.

• Зубко Н. Н. Бібліотекознавство : навчально-методичний посіб¬ник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо¬течна та архівна справа» / Надія Зубко ; Українська ака¬демія друкар¬ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 196 с.

• Berest І. Relations of the east galicia state institutions with professional unions of educators in the legal period (1868–1914) / Berest І., Berest R. // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. — Part IІ. — Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. — 668 p.

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc