Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Берест Ігор Романович

worker доцент,
доктор історичних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Україна в історичних документах та матеріалах Дк-11 406
- - -
3 Інформаційні війни Дкм-61 404
- - -
4 Інформаційні війни Дкм-61 404
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Україна в історичних документах та матеріалах Дк-11 237
- - -
2 Архівознавство Дк-31 235
- - -
3 Інформаційні війни Дкм-61 235
- - -
4 Інформаційні війни Дкм-61 235
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Європейська інтеграція: державна інформаційна політика Дкм-61 237
- - -
3 Європейська інтеграція: державна інформаційна політика Дкм-61 237
- - -
4 Європейська інтеграція: державна інформаційна політика Дкм-61 404
- - -

Посада

Доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

ScopusID:

OrcidID: 0000-0001-6141-4678

 Освіта

У 2006 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію магістр історії. Історик. Викладач історії.

У 2006 р поступив в аспірантуру на денну форму, де під час навчання у 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності 07.00.01. – історія України

У 2019 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Профспілковий рух у Східній Галичині в 1817-1918 роках» та здобув науковий ступінь доктора історичних наук із спеціальності 07.00.01. – історія України 

Наукові інтереси

 • Італійські війни

 • Перша світова війна на теренах Галичини та Волині

 • Профспілковий рух в Галичині

 • Історична пам'ять як об’єкт реалізації політичного впливу в державі

 • Архівознавство

 • Інформаційна діяльність

 • Інформаційні війни

 • Європейська інтеграція

Публікації

Автор та співавтор 34 публікацій, з них 30 наукового та 4 навчально-методичного характеру, серед них: 4 монографії та  наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні праці

 • Berest І, Berest R. Relations of the east galicia state institutions with professional unions of educators in the legal period (1868-1914).Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 668 p.

 • Берест І.Р.Історія професійних спілок України (Східна Галичина 1817-1918рр. Львів: Ліана-М, 2017. 768 с.

 • Берест І., Берест Р. Стосунки державних інституцій Східної Галичини з профспілками освітян у довоєнний період (1868-1914) //Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.):колективна монографія / [відп.ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України,Інститут Українознавства ім.І. Крип’якевича. Львів, 2017. С.151-184. (748 с.)

 • Берест І. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині: люди, події, факти. Львів: видавництво УАД. 322 с.

 • Берест І.Р. Діяльність товариства “Взаїмна поміч українського вчительства” в роки Першої світової війни //Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони України.К: ЦП «Компринт», 2017. Вип.2 (24). С.27-32.

 • Берест І.Р. Діяльність та реорганізація львівських профспілок “Стоваришування взаємної допомоги членів друкарської справи” та “Товариства Поступового” в середині ХІХ століття //Сумський історико-архівний журнал, 2017. № ХХІХ. С.32-40.

 • Берест І.Законодавча база формування та розвитку профспілкового руху у Східній Галичині другої половини ХІХ — початку ХХ століття //Народознавчі зошити. №6. C.1419-1424.

   

Стажування

Протягом 2012-2018рр. підвищував кваліфікацію на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» де ознайомлювався з програмами викладання суміжних дисциплін.

З 3 січна по 4 лютого 2019 р. пройшов 120 годинне підвищення кваліфікації в м. Любляна (Словенія), де захистив наукову роботу на тему «European integration in science and innovation»

Контактна інформація

Berestigor1@gmail.comПодії кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc