Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Антоник Ольга Василівна

worker доцент,
кандидат філологічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Риторика Дк-31 404
- - -
3 - - -
Риторика Дк-31 404

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Нормативна база інформаційної діяльності Дк-21 404
Основи науково-дослідної діяльності Дк-21 404

Посада

 Доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи  Української академії друкарства

 

Освіта

1979 року закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Редагування науково-технічної та рекламної літератури», здобувши кваліфікацію «Редактор науково-технічної та наукової літератури».

У 1986 році вступила до заочної аспірантури при Московському державному поліграфічному інституті; у 1990 році захистила дисертацію «Популярно-педагогічна книга для загальноосвітньої школи» і здобула вчений ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Книгознавство».

1994 року присвоєно вчене звання доцента кафедри книгознавства і організації книжкової торгівлі Української академії друкарства

 

Навчальні дисципліни

 • «Книгознавство»
 • «Інформаційний ринок»
 • «Риторика»

 

Напрями наукових досліджень

Читачезнавство, книгознавчі аспекти дослідження книжкового ринку, книжкова культура, пропагування книги та читання, книгознавча біографістика.

Основні публікації

 • Антоник О. В. Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості / О. В. Антоник // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — Вип. 1 (53). — С. 3–10.
 • Антоник О. Читання як об’єкт дослідження: книгознавчий дискурс / Ольга Антоник // Національна книжкова та рукописна культура: істо­рія, методологія, джерельна база: тези доповідей і повідомлень: міжнародна наукова конференція (Львів, 17–18 трав. 2012 р.) / упорядкування і наукова редакція Лариси Головатої; Центр незалежних історичних студій; Інститут історії України НАН України; Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2012. — С. 104–106.
 • Антоник О.В. Cучасний читач в Україні: соціологічний контекст/ О. В. Антоник // Ksiazka, biblioteka, informacja. Miedzy podzialami a wspolnota IV, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak-Kardas. — Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015. — St. 153–164.
 • Антоник О. В. Сучасне українське книгознавство: традиції, виклики, дискусії // Ksiazka, biblioteka, informacja — miedzy podzialami a wspolnota: V. — Kielce, 2016. — S. 17–30. 
 • Комунікативний потенціал книги у читацькому вимірі [Електронний ресурс] / О. В. Антоник // Документознавство в сучас­но­му світі: виклики та завдання : збірник статей ІІІ Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 груд. 2017 р., м. Львів). — Львів, 2017. — С. 28–32. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2017.pdf.
 • Популярні видання львівської «Просвіти»: тематичний діапазон, типологічні особливості [Електронний ресурс] / О.В. Антоник // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи (до 150-річчя Просвіти) збірник статей IV Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (6–7 груд. 2018 р.; м. Львів). — Львів, 2018. — С. 28–31. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2018.pdf
 • Антоник О. Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу /  Ольга Антоник // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 1. — C. 3–11.
 • Антоник О. В. Культура видання в контексті досліджень книжкової культури: з українського досвіду / Ольга Антоник // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. міжнар. наук. конф. (Львів, 24–25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; наук. ред. Л. Головата ; ред.-упоряд. В. Пасічник. — Львів, 2019. — С. 100–102.
 • Антоник О. В. Читацька культура у контексті культури книжкового видання // Антоник О. В., Стадник О. В. Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти [Електронний ресурс] : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 2–3 груд. 2019 року) / Укр. акад. друкарства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів, 2019. — С. 15–21.

 

Стажування

У 1998–1999 рр. — стипендіат Фонду ім. Міяновського при Польській академії наук; вивчала соціологію книжкового ринку, знайомилась з результатами досліджень Інституту книги та читання при Польській публічній бібліотеці (м. Варшава), стажувалась у науковій бібліотеці Ягеллонського університету.

Протягом 1999–2002 років була учасником міжнародного проекту «Підготовка людського ресурсу для видавничої галузі України», що реалізувався в межах програми Tasiс Tempus. Участь у проекті дала можливість ознайомитись з європейським досвідом підготовки фахівців для книготорговельної галузі та творчо поєднати його з традиціями підготовки кадрів з книгознавства та книгорозповсюдження в Українській академії друкарства. Двічі стажувалась у Лейпцизькій вищій школі техніки, економіки і культури. Відвідала книжкові виставки у Лейпцигу та Франкфурті-на-Майні.

Підвищувала кваліфікацію у Львівській комерційній академії, Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника, Львівському національному університеті ім. І. Франка на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії.

 

Педагогічна і науково-організаційна діяльність

Працювала на посадах асистента, ст. викладача; від 1994 року — доцент кафедри книгознавства і організації книжкової торгівлі (від 1999 року — кафедри книгознавства і комерційної діяльності) УАД.

Упродовж 1992–2016 років очолювала кафедру книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства. Ініцюювала створення кабінету книгознавства в УАД, забезпечує його успішне функціонування у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Організатор науково-практичних семінарів та міжнародних конференцій з проблем книгознавства та книжкового бізнесу.

Керувала дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»: О. Клименко «Друкований буквар в Україні ХVI — початку ХХ століття: історико-книгознавчий аналіз» (2001) та Н. Зубко «Підручник з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (1921–2014 рр.): історико-книгознавчий аспект» (2016).

Член НМК з економіки та підприємництва, підкомісія з товарознавства і торговельного підприємництва при Міністерстві освіти і науки (до 2016 року). Експерт книжкових конкурсів у межах форуму видавців у Львові. Член комісії з книгознавства і бібліографії Наукового товариства ім. Шевченка. Була членом редколегії збірників наукових праць «Поліграфія і видавнича справа», «Наукові записки УАД», «Наукові записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника».

 

Нагороди

У 2005 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти»

 

Контактна інформація

ola.antonyk@gmail.com

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc