Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Антоник Ольга Василівна

worker доцент,
кандидат філологічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Бібліотекознавство Дк-21 404
- - -
3 Документознавство Дк-11 235
- - -

Посада

 Доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи  Української академії друкарства

 

Освіта

1979 року закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Редагування науково-технічної та рекламної літератури», здобувши кваліфікацію «Редактор науково-технічної та наукової літератури».

У 1986 році вступила до заочної аспірантури при Московському державному поліграфічному інституті; у 1990 році захистила дисертацію «Популярно-педагогічна книга для загальноосвітньої школи» і здобула вчений ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Книгознавство».

1994 року присвоєно вчене звання доцента кафедри книгознавства і організації книжкової торгівлі Української академії друкарства

 

Навчальні дисципліни

 • «Книгознавство»
 • «Інформаційний ринок»
 • «Риторика»

 

Напрями наукових досліджень

Читачезнавство, книгознавчі аспекти дослідження книжкового ринку, книжкова культура, пропагування книги та читання, книгознавча біографістика.

Основні публікації

 • Антоник О. В. Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості / О. В. Антоник // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — Вип. 1 (53). — С. 3–10.
 • Антоник О. Читання як об’єкт дослідження: книгознавчий дискурс / Ольга Антоник // Національна книжкова та рукописна культура: істо­рія, методологія, джерельна база: тези доповідей і повідомлень: міжнародна наукова конференція (Львів, 17–18 трав. 2012 р.) / упорядкування і наукова редакція Лариси Головатої; Центр незалежних історичних студій; Інститут історії України НАН України; Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2012. — С. 104–106.
 • Антоник О.В. Cучасний читач в Україні: соціологічний контекст/ О. В. Антоник // Ksiazka, biblioteka, informacja. Miedzy podzialami a wspolnota IV, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak-Kardas. — Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015. — St. 153–164.
 • Антоник О. В. Сучасне українське книгознавство: традиції, виклики, дискусії // Ksiazka, biblioteka, informacja — miedzy podzialami a wspolnota: V. — Kielce, 2016. — S. 17–30. 
 • Комунікативний потенціал книги у читацькому вимірі [Електронний ресурс] / О. В. Антоник // Документознавство в сучас­но­му світі: виклики та завдання : збірник статей ІІІ Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 груд. 2017 р., м. Львів). — Львів, 2017. — С. 28–32. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2017.pdf.
 • Популярні видання львівської «Просвіти»: тематичний діапазон, типологічні особливості [Електронний ресурс] / О.В. Антоник // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи (до 150-річчя Просвіти) збірник статей IV Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (6–7 груд. 2018 р.; м. Львів). — Львів, 2018. — С. 28–31. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2018.pdf
 • Антоник О. Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу /  Ольга Антоник // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 1. — C. 3–11.
 • Антоник О. В. Культура видання в контексті досліджень книжкової культури: з українського досвіду / Ольга Антоник // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. міжнар. наук. конф. (Львів, 24–25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; наук. ред. Л. Головата ; ред.-упоряд. В. Пасічник. — Львів, 2019. — С. 100–102.
 • Антоник О. В. Читацька культура у контексті культури книжкового видання // Антоник О. В., Стадник О. В. Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти [Електронний ресурс] : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 2–3 груд. 2019 року) / Укр. акад. друкарства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів, 2019. — С. 15–21.

 

Стажування

У 1998–1999 рр. — стипендіат Фонду ім. Міяновського при Польській академії наук; вивчала соціологію книжкового ринку, знайомилась з результатами досліджень Інституту книги та читання при Польській публічній бібліотеці (м. Варшава), стажувалась у науковій бібліотеці Ягеллонського університету.

Протягом 1999–2002 років була учасником міжнародного проекту «Підготовка людського ресурсу для видавничої галузі України», що реалізувався в межах програми Tasiс Tempus. Участь у проекті дала можливість ознайомитись з європейським досвідом підготовки фахівців для книготорговельної галузі та творчо поєднати його з традиціями підготовки кадрів з книгознавства та книгорозповсюдження в Українській академії друкарства. Двічі стажувалась у Лейпцизькій вищій школі техніки, економіки і культури. Відвідала книжкові виставки у Лейпцигу та Франкфурті-на-Майні.

Підвищувала кваліфікацію у Львівській комерційній академії, Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника, Львівському національному університеті ім. І. Франка на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії.

 

Педагогічна і науково-організаційна діяльність

Працювала на посадах асистента, ст. викладача; від 1994 року — доцент кафедри книгознавства і організації книжкової торгівлі (від 1999 року — кафедри книгознавства і комерційної діяльності) УАД.

Упродовж 1992–2016 років очолювала кафедру книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства. Ініцюювала створення кабінету книгознавства в УАД, забезпечує його успішне функціонування у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Організатор науково-практичних семінарів та міжнародних конференцій з проблем книгознавства та книжкового бізнесу.

Керувала дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»: О. Клименко «Друкований буквар в Україні ХVI — початку ХХ століття: історико-книгознавчий аналіз» (2001) та Н. Зубко «Підручник з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (1921–2014 рр.): історико-книгознавчий аспект» (2016).

Член НМК з економіки та підприємництва, підкомісія з товарознавства і торговельного підприємництва при Міністерстві освіти і науки (до 2016 року). Експерт книжкових конкурсів у межах форуму видавців у Львові. Член комісії з книгознавства і бібліографії Наукового товариства ім. Шевченка. Була членом редколегії збірників наукових праць «Поліграфія і видавнича справа», «Наукові записки УАД», «Наукові записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника».

 

Нагороди

У 2005 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти»

 

Контактна інформація

ola.antonyk@gmail.com

Події кафедри

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи Ж-11, старшого викладача кафедри Коляно Марії Михайлівни тему" Іван Франко-письменник"

12:20 — 405 ауд.

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, доцента кафедри Антоник Ольги Василівни на тему" Бібліотечне читачезнавство: становлення і сучасний стан"

10:15 — 404 ауд.

тра
19
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, старшого викладача кафедри Стадник Ольги Василівни на тему" Спеціальна термінологія", онлайн платформа Zoom Meeting

12:20 — 404 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Діловодство

 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-квітень.docx
 • Графік написання курсової з дисципліни Діловодство..docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-травень.docx
 • Діловодство семінар3 21.10.docx
 • Діловодство. Лекція3. 28.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 04.11.docx
 • Діловодство. Лекція4. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Діловодство 18.11.doc
 • Діловодство. Семінар5. 25.11.docx
 • Діловодство. Лекція5. 02.12.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.12.docx
 • Діловодство. Лекція6. 16.12.docx
 • Діловодство. Лекція7. 23.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 30.12.docx
 • Модульна контрольна №2 Діловодство 13.01.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 10.03.21.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 17.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 10.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 24.03.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 31.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 07.04.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 07.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 14.04.2021.docx
 • Модульна №1 Діловодство 1-й КУРС.doc
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 21.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 28.04.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 05.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 05.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 12.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 19.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція6. 19.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 26.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 02.06.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури

 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-квітень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-травень.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 14.04.21.docx
 • Модульна №1. Історія української та зарубіжної культури ДК-11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 21.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.21.docx
 • Документознавство

 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO LITERATURA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO TEMY KURSOVOYI ROBOTY.docx.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO HRAFIK NAPYSANNYA KURSOVOYI.docx.pdf
 • Документознавство.Лекція1. 15.10.docx
 • Документознавство. Семінар2. 15.10.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.10.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 29.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 05.11.docx
 • Документознавство. Семінар4. 12.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 12.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Документознавство 19.11.docx
 • Документознавство. Семінар5. 26.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 26.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.12.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.12.docx
 • Документознавство. Лекція7. 10.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 17.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 24.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 31.12.docx
 • Модульна контрольна №2. Документознавство 14.01.doc
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.doc
 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA 2021.docx.pdf
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Методика соціологічних досліджень

 • 1.doc
 • Лекція.doc
 • Технології документних комунікацій в соціальних системах

 • Тех.комунікацій - повід.doc
 • Лекція 22.03.2021.doc
 • Лекція3.doc
 • Лекція4.doc
 • лекція5.doc