Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Стадник Ольга Василівна

worker cтарший викладач

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Дк-11 311
- - -
2 - - -
Українська мова (за професійним спрямуванням) АКТ-1 402
3 Українська мова (за професійним спрямуванням) АКТ-1 311
Українська мова (за професійним спрямуванням) П-11, Мк-11, Мн-11 418а

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) П-11, Мк-11, Мн-11 235
- - -
2 Основи термінознавства Дк-21 406
- - -
3 Українська мова (за професійним спрямуванням) Дк-11 404
- - -

Посада

Старший викладач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства.

Освіта

 У1993 році закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Книгознавство та організація книжкової торгівлі» і отримала кваліфікацію книгознавець, організатор книжкової торгівлі.

З 1995 по 1998 рік навчалась у стаціонарній аспірантурі УАД за спеціальністю «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство».

 

Досвід роботи

Після закінчення інституту (з 1993  по 2016 рр.) працювала на кафедрі книгознавства та організації книжкової торгівлі Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова (згодом Української академії друкарства). 

З 2016 року працює на посаді старшого викладача  кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства.

 

Наукові інтереси

Проблеми спеціального книгознавства.

Бібліографічна культура книжкового видання

Біобібліографія.

Культура книги.

Документно-інформаційні комунікації.

 

Публікації

Стадник О.В. Біобібліографія як важливий об’єкт наукових досліджень Мирослава Бутрина / Стадник О.В. //Наукові записки: наукове видання. — Львів: Українська академія друкарства,  2015— Вип. № 1 (50). — С. 101-108. — Соціальні комунікації

 

Конкурентні переваги та особливості просування книжок «Видавництва Старого Лева» на ринку дитячої літератури //Товари Львівщини на суча­с­но­му ринку: позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської інтеграції: мате­ріали ІV науково практичної конференції (м.Львів, 13 трав. 2015 р.) – Львів: ЛІЕТ, 2015. – С. 139–146

 

Стадник О.В. Безпека як основа якості видань для дітей / Стадник О.В. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-20 лютого 2015 р.): тези доповідей / Міністерство освіти і науки України ; Українська академія друкарства. –  Львів, 2015. –  С. 182

 

Мирослав Бутрин (1926–2000) : біобіб­ліо­графічний покажчик /Укладач Стадник О.В.; Українська академія друкарства — Львів : Українська академія друкарства, 2016. — 96 с.

 

Стадник О. В. Теоретичні засади та методичні підходи до формування персональних бібліографічних посібників (з досвіду підготовки бібліографічного посібника присвяченого М.Л. Бутрину))/ Стадник О.В. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-20 лютого 2016 р.): тези допові­дей / Міністерство освіти і науки України ; Українська академія друкарства. –  Львів, 2016. – С.203

 

Стадник О. Біобібліографічний покажчик відомого українського бібліографа, книгознавця та педагога Мирослава Львовича Бутрина [Електронний ресурс] / Стадник О. // Сайт «Книгобачення» // режим доступу: htt://knyhobachennia.com/?category=1&article=2479// (Дата звернення 12.06.16)

 

Біобібліографічні видання в Україні у ХХ1 столітті // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (14–17 лют. 2017 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2017. – С. 211. 

 

Видавничо-книго­тор­го­вельна бібліографія як об’єкт наукових до­слі­джень Мирослава Бут­рина Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (27 лют. — 2 берез. 2018 року) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — С. 204. 

 

Бібліографічні покаж­чики як джерело до вивчення видавничого репертуару «Просвіти» /О.В. Стадник // «Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи» (до 150-річчя заснування “Про­світи”): матеріали ІV Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (6–7 грудня 2018 року, м. Львів). — Львів, 2018. — С. 32–35. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2018.pdf.

 

Антоник О. В. Підготовка фахівців для книжкової справи в Українській академії друкарства: актуалізація системного підходу в нових освітніх реаліях / Антоник Ольга Василівна, Зубко Надія Несторівна, Стадник Ольга Василівна // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц.; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошин­ська. — Електрон. вид. — Київ : УБА, 2019. — С. 17–22

 

Медична книга як засіб соціальної комунікації: особливості випуску, тематико-типологічні різновиди / Ольга Стадник // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, смт. Чинадієво). — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 198–199. — Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf

 

Стадник О. В. Бібліографічна Франкіана Мирослава Бутрина / О.В. Стадник // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науко­вих праців­ни­ків і аспірантів (26 лют. — 1 берез. 2019 р.) :тези допо­відей / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів, 2019. — С. 166

 

Стадник О. Бібліографічна культура книжкового видання / Ольга Стадник // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. міжнар. наук. конф. (м. Львів, 24–25 жовтня 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Львів, 2019. — С. 140–143

 

Антоник О.В. Читацька культура у контексті культури книжкового видання // Антоник О.В., Стадник О.В.  Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти [Електронний ресурс] : матеріали V Всеукраїн-ської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 2–3 грудня 2019 року) / Українська академія друкарства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів, 2019. — С. 15-21

 

Стажування

З 1 по 30 червня 2016 року проходила стажування на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук  Національного університету «Львівська політехніка».

 

 

 

Контактна інформація

Olha.stadnyk777@gmail.com

 

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc