Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Стадник Ольга Василівна

worker cтарший викладач

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Ділові комунікації та основи іміджеології Дк-41 406
- - -
2 Ділові комунікації та основи іміджеології Дк-41 406
- - -
3 Основи термінознавства Дк-21 404
- - -

Посада

Старший викладач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства.

Освіта

 У1993 році закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Книгознавство та організація книжкової торгівлі» і отримала кваліфікацію книгознавець, організатор книжкової торгівлі.

З 1995 по 1998 рік навчалась у стаціонарній аспірантурі УАД за спеціальністю «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство».

 

Досвід роботи

Після закінчення інституту (з 1993  по 2016 рр.) працювала на кафедрі книгознавства та організації книжкової торгівлі Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова (згодом Української академії друкарства). 

З 2016 року працює на посаді старшого викладача  кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства.

 

Наукові інтереси

Проблеми спеціального книгознавства.

Бібліографічна культура книжкового видання

Біобібліографія.

Культура книги.

Документно-інформаційні комунікації.

 

Публікації

Стадник О.В. Біобібліографія як важливий об’єкт наукових досліджень Мирослава Бутрина / Стадник О.В. //Наукові записки: наукове видання. — Львів: Українська академія друкарства,  2015— Вип. № 1 (50). — С. 101-108. — Соціальні комунікації

 

Конкурентні переваги та особливості просування книжок «Видавництва Старого Лева» на ринку дитячої літератури //Товари Львівщини на суча­с­но­му ринку: позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської інтеграції: мате­ріали ІV науково практичної конференції (м.Львів, 13 трав. 2015 р.) – Львів: ЛІЕТ, 2015. – С. 139–146

 

Стадник О.В. Безпека як основа якості видань для дітей / Стадник О.В. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-20 лютого 2015 р.): тези доповідей / Міністерство освіти і науки України ; Українська академія друкарства. –  Львів, 2015. –  С. 182

 

Мирослав Бутрин (1926–2000) : біобіб­ліо­графічний покажчик /Укладач Стадник О.В.; Українська академія друкарства — Львів : Українська академія друкарства, 2016. — 96 с.

 

Стадник О. В. Теоретичні засади та методичні підходи до формування персональних бібліографічних посібників (з досвіду підготовки бібліографічного посібника присвяченого М.Л. Бутрину))/ Стадник О.В. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16-20 лютого 2016 р.): тези допові­дей / Міністерство освіти і науки України ; Українська академія друкарства. –  Львів, 2016. – С.203

 

Стадник О. Біобібліографічний покажчик відомого українського бібліографа, книгознавця та педагога Мирослава Львовича Бутрина [Електронний ресурс] / Стадник О. // Сайт «Книгобачення» // режим доступу: htt://knyhobachennia.com/?category=1&article=2479// (Дата звернення 12.06.16)

 

Біобібліографічні видання в Україні у ХХ1 столітті // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (14–17 лют. 2017 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2017. – С. 211. 

 

Видавничо-книго­тор­го­вельна бібліографія як об’єкт наукових до­слі­джень Мирослава Бут­рина Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (27 лют. — 2 берез. 2018 року) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — С. 204. 

 

Бібліографічні покаж­чики як джерело до вивчення видавничого репертуару «Просвіти» /О.В. Стадник // «Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи» (до 150-річчя заснування “Про­світи”): матеріали ІV Всеукраїн­ської науково-практичної Інтернет-конференції (6–7 грудня 2018 року, м. Львів). — Львів, 2018. — С. 32–35. — Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/09/UAD-KONF-2018.pdf.

 

Антоник О. В. Підготовка фахівців для книжкової справи в Українській академії друкарства: актуалізація системного підходу в нових освітніх реаліях / Антоник Ольга Василівна, Зубко Надія Несторівна, Стадник Ольга Василівна // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц.; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошин­ська. — Електрон. вид. — Київ : УБА, 2019. — С. 17–22

 

Медична книга як засіб соціальної комунікації: особливості випуску, тематико-типологічні різновиди / Ольга Стадник // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, смт. Чинадієво). — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 198–199. — Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf

 

Стадник О. В. Бібліографічна Франкіана Мирослава Бутрина / О.В. Стадник // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науко­вих праців­ни­ків і аспірантів (26 лют. — 1 берез. 2019 р.) :тези допо­відей / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів, 2019. — С. 166

 

Стадник О. Бібліографічна культура книжкового видання / Ольга Стадник // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. міжнар. наук. конф. (м. Львів, 24–25 жовтня 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Львів, 2019. — С. 140–143

 

Антоник О.В. Читацька культура у контексті культури книжкового видання // Антоник О.В., Стадник О.В.  Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти [Електронний ресурс] : матеріали V Всеукраїн-ської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 2–3 грудня 2019 року) / Українська академія друкарства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів, 2019. — С. 15-21

 

Стажування

З 1 по 30 червня 2016 року проходила стажування на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук  Національного університету «Львівська політехніка».

 

 

 

Контактна інформація

Olha.stadnyk777@gmail.com

 

Події кафедри

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи Ж-11, старшого викладача кафедри Коляно Марії Михайлівни тему" Іван Франко-письменник"

12:20 — 405 ауд.

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, доцента кафедри Антоник Ольги Василівни на тему" Бібліотечне читачезнавство: становлення і сучасний стан"

10:15 — 404 ауд.

тра
19
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, старшого викладача кафедри Стадник Ольги Василівни на тему" Спеціальна термінологія", онлайн платформа Zoom Meeting

12:20 — 404 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Діловодство

 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-квітень.docx
 • Графік написання курсової з дисципліни Діловодство..docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-травень.docx
 • Діловодство семінар3 21.10.docx
 • Діловодство. Лекція3. 28.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 04.11.docx
 • Діловодство. Лекція4. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Діловодство 18.11.doc
 • Діловодство. Семінар5. 25.11.docx
 • Діловодство. Лекція5. 02.12.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.12.docx
 • Діловодство. Лекція6. 16.12.docx
 • Діловодство. Лекція7. 23.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 30.12.docx
 • Модульна контрольна №2 Діловодство 13.01.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 10.03.21.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 17.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 10.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 24.03.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 31.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 07.04.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 07.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 14.04.2021.docx
 • Модульна №1 Діловодство 1-й КУРС.doc
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 21.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 28.04.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 05.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 05.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 12.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 19.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція6. 19.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 26.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 02.06.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури

 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-квітень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-травень.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 14.04.21.docx
 • Модульна №1. Історія української та зарубіжної культури ДК-11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 21.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.21.docx
 • Документознавство

 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO LITERATURA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO TEMY KURSOVOYI ROBOTY.docx.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO HRAFIK NAPYSANNYA KURSOVOYI.docx.pdf
 • Документознавство.Лекція1. 15.10.docx
 • Документознавство. Семінар2. 15.10.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.10.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 29.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 05.11.docx
 • Документознавство. Семінар4. 12.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 12.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Документознавство 19.11.docx
 • Документознавство. Семінар5. 26.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 26.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.12.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.12.docx
 • Документознавство. Лекція7. 10.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 17.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 24.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 31.12.docx
 • Модульна контрольна №2. Документознавство 14.01.doc
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.doc
 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA 2021.docx.pdf
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Методика соціологічних досліджень

 • 1.doc
 • Лекція.doc
 • Технології документних комунікацій в соціальних системах

 • Тех.комунікацій - повід.doc
 • Лекція 22.03.2021.doc
 • Лекція3.doc
 • Лекція4.doc
 • лекція5.doc