Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Ткач Леся Миколаївна

worker доцент,
кандидат філологічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Соціологія конфлікту Дк-41 235
- - -
3 Теорія і практика референтської та офісної діяльності Дк-31 237
- - -
4 Теорія і практика референтської та офісної діяльності Дк-31 406
- - -

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 - - -
Управлінське документознавство Дк-31 237

Посада

Доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства.

 Освіта

1990 р.-1995 р. – навчання в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов ім. Н.К. Крупської (денна форма навчання); диплом з відзнакою; спеціальність - англійська мова та українська мова і література.

1999 р.-2002 р. – навчання в аспірантурі Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.

2009 р. –  захист кандидатської дисертації.

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 Досвід роботи, посада

1994 р. – учитель української мови і літератури Української гімназії (м. Горлівка)

1998 р. – викладач кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Н.К. Крупської;

18.11.2002 р. – викладач кафедри історії та українознавства гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ) (згодом кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

08.02.2010 р.- 21.08.2020 р. – доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (м. Дніпро).

01.10.2020 р. – доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства (м.Львів).

 Досвід роботи за сумісництвом, посада

2005 р. - 2008 р. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості України (м. Дніпро).

2011 р. - 2020 р. – доцент кафедри загальнопрофесійних та соціально-гуманітарних дисциплін ВП «Дніпропетровський факультет МіБ КУК».

 Посади, oрганізаційна робота

Заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності з наукової роботи Національної металургійної академії України (НМетАУ).

Заступник голови навчально-методичної комісії академії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Член Вченої ради гуманітарного факультету НМетАУ.

Вчений секретар Вченої ради гуманітарного факультету НМетАУ.

Член Ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців НМетАУ.

Член секції Якості підсумкової атестації випускників Ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців НМетАУ.

Член групи забезпечення якості освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовки бакалаврів за спеціальністю 029 ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Член навчально-методичної комісії академії зі спеціальності 035 «Філологія».

Літературний редактор наукового журналу «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»

Член редколегії: зб. наук. праць «Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності» НМетАУ.

Співорганізатор щорічної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія».

Керівник наукового гуртка «Студентська асоціація документознавців».

Стажування

2019 р. – кафедра державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

 Керівництво студентом, який посів призове місце:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ( І місце, 2017 р.; ІІІ місце, 2020 р.)

 Нагороди

 1. Медаль «За гідність і патріотизм» Координаційної ради Дніпропетровської області, 2018 р.
 2. Почесна грамота Дніпропетровської міської ради за плідну науково-педагогічну діяльність, активну життєву позицію, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 2017 р.
 3. Почесна грамота Дніпропетровської міської ради за високу професійну майстерність, 2015 р.

Участь у проекті «Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб в соціокультурне середовище» (співпраця з Центром міжнародного грантрайтингу при Дніпропетровській обласній державній адміністрації)

Автор більше 100 публікацій, з яких – п’ятдесят наукових статей, тринадцять навчально-методичних посібників.

Контактна інформація

alicelightua@gmail.com

 

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc