Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Пасічник Михайло Степанович

worker завідувач кафедри,
професор,
доктор історичних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Інформаційно-аналітична діяльність Дк-41 237
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Аналітико-прогностичне забезпечення управління Дкм-51 237
- - -
3 Аналітико-прогностичне забезпечення управління Дкм-51 237
- - -
4 Переддипломний семінар Дк-41 237
- - -

Посада

Завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Доктор історичних наук, професор

ORCID 0000-0001-6689-6303

Освіта

У 1980 році закінчив Львівський університет ім. І.Франка за спеціальністю «історія» і отримав кваліфікацію викладач історії та суспільствознавства.

В 1982 році поступив в аспірантуру на денну форму та по завершенні в 1986 році захистив кандидатську дисертацію, та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності історія СРСР.

В 1994 році отримав вчене звання доцента.

В 2009 захистив докторську дисертацію і здобув науковий ступінь доктора історичних наук із спеціальності історія України.

У 2011 р. отримав вчене звання професора

Практична діяльність

Після закінчення університету в 1980 році був скерований в Дзеленецьке ССПТУ № 7  Волочиського р-ну Хмельницької області викладачем історії. 

Наукові інтереси

 • Суспільно-політичні процеси в період національно-визвольної війни періоду Б.Хмельницького;
 • Україна в період Руїни;
 • Сучасні погляди на структуру науки про документ;
 • Історія розвитку управлінського документознавства в Україні;
 • Інформаційно-аналітична діяльність.

Під моїм керівництвом захищена  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Публікації

Автор та співавтор 190 публікацій, з них 163 наукового та 27 навчально-методичного характеру, серед них:, 12 монографій та 14 підручників і навчальних посібників з Грифом МОН України, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні праці

- Пасічник М.С. Доба Руїни в Україні: історія проти міфів//монографія. Львів: Фенікс, 2002.— 270 с.

- Пасічник М.С. Петро Сагайдачний – мовою історичних джерел. Доба гетьмана Петра Сагайдачного та її значення в історії військового будівництва в Україні. Львів, 2003. – С.76-86.

- Пасічник М.С. Гетьман України І.Виговський//монографія.Львів, 2006.- 340 с.

- Пасічник М.С. Cossack security within the Commonwealth in XVIIth century.//Lwow – miasto-spolenstwo-kultura. Polsko-Ukrainska konferencja naukowa 18-21.04.2010 r. Krakow,2010, - S.40-46.

- Пасічник М.С. Україна в період Руїни: 60-80 роки ХУІІ ст.//Монографія Львів, УАД, 2010. – 660 с.

- Пасічник М.С. Новітня історія 1914-1939 рр. //Підручник для 10 кл. К., Генеза, 2003, 2004. – 310 с.(У співавторстві).

- Пасічник М.С. Bezpieczenstwo kozaczyzny w Rzeczypospolitej XYII wieku// Wpolczesne dylematy bezpieczenstwa – nowe wyzwania. Warszawa, 2011.s.265-272.

- Пасічник М.С. І.Федорович в науковій спадщині Івана Огієнка// Українознавець Львів,2012 . Вип.ХІІ. с.126-135.

- Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2005, 2006. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: лист № 14/18.2/ 1137 від 01 липня 2003 року).

- Пасічник М.С. Взаємовідносини Гетьманщини і ‎ Кримського ханства в 60-х рр. ХУІІ ст. та їх вплив на державницькі процеси// Збірник статей наукової конференції «Гетьман І.Виговський» Львів,2012,с.69 - 74.

- Пасічник М.С. Culture of the Ukrainian and Polish nations: problems and prospects of alternate development//монографія. Poznan 2012. Ukraina-Polska-unia Europejska Polityczny, Gospodarczy i Spoleczno-Kulturalny Wymiar Wspolpracy/ S.215-227.(У спіавторстві).

- Пасічник М.С. Основні джерела наукової інформації. Інформаційний документ// Квалілогія книги.Збірник наук. праць. Львів, УАД, 2012.Вип.№2(22).С.25-35.

- Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі// Квалілогія книги. Збірник наук. праць. Львів, УАД, 2013.Вип. С.89-98.

 

- Пасічник М.С. Національно-визвольний рух другої половини ХІХ ст. та обґрунтування ідеї  самостійної України Olsztyn, 2014. Ukraina-Polska-unia Europejska Polityczny, Gospodarczy i Spoleczno-Kulturalny Wymiar Wspolpracy S.500-508.

- Пасічник М.С. Військова діяльність гетьмана Б.Хмельницького та її наслідки для української державності. Навч. Посіб.  Острог: «Острозька академія» 2014. 240 с.

- Пасічник М.С. Взаємовідносини слов’янських культур в ХУІІ ст. Науковий Збірник Olsztyn, 2015. 345-357

- Пасічник М.С. Архівні документи як джерело з історії розвитку української державності другої половини ХУІІ ст. І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів,студентів,аспірантів і молодих вчених // Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності 23-24 листопада 2015 року. Львів –2015 с.7-12

- Пасічник М.С. Джерельна та історіографічна бази дослідження діяльності митрополита А.Шептицького. Національна ідея /Гуманітарно-освітня концепція митрополита Андрея Шептицького //  Матеріали ІУ Науково-практичіної конференції. Львів: УАД, 2015. С.66-76.

- Пасічник М.С. Історія України: розвиток державності та культури//навч. пос. Львів:УАД,2016.400 с.

- Пасічник М.С. Документознавство//навч. пос. Львів:УАД,2016. 388 с.(у співавторстві).

- Пасічник М.С. Інформаційно-аналітична діял ьність//навч. пос. Львів:УАД,2017. 295 с.(у співавторстві).

- Пасічник М.С. Документне забезпечення діяльності установи// Навч.-метод. Посібник. Львів:УАД, 2017.- 143 с.

- Пасічник М.С. Конституція Пилипа Орлика//монографія. Історія українського управління. Львів, 2018. С119-130. .(у співавторстві).

- Пасічник М.С. Управлінське документознавство//навч. пос. Львів: УАД, 2019.—247с.

Стажування

Протягом 21 жовтня до 23 грудня 2019 р. проходив стажування в Національному університеті «Львівська політехніка» де ознайомлювався з програмами викладання документаційних та суміжних дисциплін.

Контактна інформація

skoda1954@ukr.net

 

Події кафедри

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи Ж-11, старшого викладача кафедри Коляно Марії Михайлівни тему" Іван Франко-письменник"

12:20 — 405 ауд.

тра
24
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, доцента кафедри Антоник Ольги Василівни на тему" Бібліотечне читачезнавство: становлення і сучасний стан"

10:15 — 404 ауд.

тра
19
Відбудеться відкрита лекція для студентів групи ДК-21, старшого викладача кафедри Стадник Ольги Василівни на тему" Спеціальна термінологія", онлайн платформа Zoom Meeting

12:20 — 404 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Історія і культура України

 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-березень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-квітень.docx
 • Дист.навч.АКТ-11Історія і культура України-травень.docx
 • Історія і культура лекція2. 20.10.docx
 • Історія і культура семінар1. 21.10..docx
 • Історія і культура. Лекція3 27.10.docx
 • Історія і культура. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія і культура семінар2. 4.11.docx
 • Історія і культура семінар3. 10.11.docx
 • Історія і культура Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія і культура. Лекція5. 18.11.docx
 • Історія і культура семінар4. 24.11.docx
 • Історія і культура. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія і культура семінар5. 02.12.docx
 • Історія і культура. Лекція7. 8.12.docx
 • Історія і культура. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія і культура семінар6. 16.12.docx
 • Історія і культура семінар7. 22.12.docx
 • Історія і культура. Лекція9. 29.12.docx
 • Історія і культура семінар8. 30.12.docx
 • Історія і культура семінар9. 05.01.docx
 • Історія і культура України. Модульна контрольна №2. 12.01.doc
 • Діловодство

 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-квітень.docx
 • Графік написання курсової з дисципліни Діловодство..docx
 • Дист.навч.ДК-11Діловодство-травень.docx
 • Діловодство семінар3 21.10.docx
 • Діловодство. Лекція3. 28.10.docx
 • Діловодство. Семінар4. 04.11.docx
 • Діловодство. Лекція4. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Діловодство 18.11.doc
 • Діловодство. Семінар5. 25.11.docx
 • Діловодство. Лекція5. 02.12.docx
 • Діловодство. Семінар6. 09.12.docx
 • Діловодство. Лекція6. 16.12.docx
 • Діловодство. Лекція7. 23.12.docx
 • Діловодство. Лекція8. 30.12.docx
 • Модульна контрольна №2 Діловодство 13.01.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція1. 10.03.21.docx
 • Графік виконання курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДІЛОВОДСТВО 2021.doc
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар1 17.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція2 24.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція1. 10.03.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція2. 24.03.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар2 31.03.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція3 07.04.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція3. 07.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар3 14.04.2021.docx
 • Модульна №1 Діловодство 1-й КУРС.doc
 • Діловодство 2-й курс. Лекція4. 21.04.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар4 28.04.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція5 05.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція5. 05.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар5 12.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція6 19.05.21.docx
 • Діловодство 2-й курс. Лекція6. 19.05.21.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Семінар6 26.05.2021.docx
 • Діловодство. 1-й КУРС Лекція7 02.06.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури

 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-березень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-квітень.docx
 • Дист.навч.ДК-11Історія української та зарубіжної культури-травень.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар1. 10.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар2. 17.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар3. 24.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар4. 31.03.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар5. 07.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція6. 14.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар6. 14.04.21.docx
 • Модульна №1. Історія української та зарубіжної культури ДК-11.doc
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар7. 21.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція7. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар8. 28.04.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція8. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар9. 05.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар10. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція9. 12.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар11. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція10. 19.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція11. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Семінар12. 26.05.21.docx
 • Історія української та зарубіжної культури Лекція12. 02.06.21.docx
 • Документознавство

 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO LITERATURA.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO TEMY KURSOVOYI ROBOTY.docx.pdf
 • DOKUMENTOZNAVSTVO HRAFIK NAPYSANNYA KURSOVOYI.docx.pdf
 • Документознавство.Лекція1. 15.10.docx
 • Документознавство. Семінар2. 15.10.docx
 • Документознавство. Лекція2. 22.10.docx
 • Документознавство. Лекція3. 29.10.docx
 • Документознавство. Семінар3. 29.10.docx
 • Документознавство. Лекція4. 05.11.docx
 • Документознавство. Семінар4. 12.11.docx
 • Документознавство. Лекція5. 12.11.docx
 • Модульна контрольна №1 Документознавство 19.11.docx
 • Документознавство. Семінар5. 26.11.docx
 • Документознавство. Лекція6. 26.11.docx
 • Документознавство. Семінар6. 03.12.docx
 • Документознавство. Семінар7. 10.12.docx
 • Документознавство. Лекція7. 10.12.docx
 • Документознавство. Семінар8. 17.12.docx
 • Документознавство. Лекція8. 24.12.docx
 • Документознавство. Семінар9. 31.12.docx
 • Модульна контрольна №2. Документознавство 14.01.doc
 • Графік виконання курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.docx
 • Тематика курсових робіт ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 2021.doc
 • DOKUMENTOZNAVSTVO SAMOSTIYNA ROBOTA 2021.docx.pdf
 • Історія України та її культури

 • ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ.docx
 • Модульний контроль (Історія).doc
 • Історія України та її культури лекція2. 20.10.docx
 • Історія України та її культури семінар1. 20.10.docx
 • Історія України та її культури. Лекція3. 27.10.docx
 • Історія України та її культури семінар2. 03.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція4. 03.11.docx
 • Історія України та її культури Модульна контрольна №1 17.11.docx
 • Історія України та її культури. Лекція5. 17.11.docx
 • Історія України та її культури семінар4. 24.11.docx
 • 15.10.2020(2).m3u
 • 15.10.2020(1).m3u
 • 22.10.2020(2).m3u
 • 22.10.2020(1).m3u
 • 29.10.2020.m3u
 • 05.11.2020.m3u
 • 12.11.2020(2).m3u
 • 12.11.2020 (1).m3u
 • 19.11.2020.m3u
 • Історія України та її культури. Лекція6. 01.12.docx
 • Історія України та її культури семінар5. 01.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція7. 08.12.docx
 • Історія України та її культури семінар6. 15.12.docx
 • Історія України та її культури. Лекція8. 15.12.docx
 • Історія України та її культури семінар7. 22.12.docx
 • Історія України та її культури семінар8. 29.12.docx
 • Історія України та її культури семінар9. 29.12.docx
 • Історія України та її культури. Модульна контрольна №2 12.01.doc
 • Історія України та її культури семінар10. 05.01.docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Кадровий менеджмент

 • Кадровий менеджмент лекція2. 20.10.docx
 • Кадровий менеджмент семінар2. 21.10..docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція3. 27.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар3. 28.10.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція4. 03.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар4. 04.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція5. 10.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар5. 11.11.docx
 • Модульна контрольна №1. Кадровий менеджмент 17.11.doc
 • Кадровий менеджмент. Семінар6. 18.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар7. 24.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція6. 25.11.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар8. 01.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція7. 02.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар9. 08.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція8. 09.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар10. 15.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція9. 16.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар11. 22.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція10. 23.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар12. 29.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція11. 30.12.docx
 • Кадровий менеджмент. Семінар13. 05.01.docx
 • Кадровий менеджмент. Лекція12. 06.01.docx
 • Модульна контрольна №2. Кадровий менеджмент 12.01.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Лекція Дк11 07.12.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Методика соціологічних досліджень

 • 1.doc
 • Лекція.doc
 • Технології документних комунікацій в соціальних системах

 • Тех.комунікацій - повід.doc
 • Лекція 22.03.2021.doc
 • Лекція3.doc
 • Лекція4.doc
 • лекція5.doc