Українська академія друкарства
 • E-mail: ukr_dilovodstvo@ukr.net
 • Телефон: +3803242-2363

Пасічник Михайло Степанович

worker завідувач кафедри,
професор,
доктор історичних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Інформаційно-аналітична діяльність Дк-41 237
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Інформаційно-аналітична діяльність Дк-41 237
- - -

Посада

Завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Доктор історичних наук, професор

ORCID 0000-0001-6689-6303

Освіта

У 1980 році закінчив Львівський університет ім. І.Франка за спеціальністю «історія» і отримав кваліфікацію викладач історії та суспільствознавства.

В 1982 році поступив в аспірантуру на денну форму та по завершенні в 1986 році захистив кандидатську дисертацію, та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності історія СРСР.

В 1994 році отримав вчене звання доцента.

В 2009 захистив докторську дисертацію і здобув науковий ступінь доктора історичних наук із спеціальності історія України.

У 2011 р. отримав вчене звання професора

Практична діяльність

Після закінчення університету в 1980 році був скерований в Дзеленецьке ССПТУ № 7  Волочиського р-ну Хмельницької області викладачем історії. 

Наукові інтереси

 • Суспільно-політичні процеси в період національно-визвольної війни періоду Б.Хмельницького;
 • Україна в період Руїни;
 • Сучасні погляди на структуру науки про документ;
 • Історія розвитку управлінського документознавства в Україні;
 • Інформаційно-аналітична діяльність.

Під моїм керівництвом захищена  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Публікації

Автор та співавтор 190 публікацій, з них 163 наукового та 27 навчально-методичного характеру, серед них:, 12 монографій та 14 підручників і навчальних посібників з Грифом МОН України, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні праці

- Пасічник М.С. Доба Руїни в Україні: історія проти міфів//монографія. Львів: Фенікс, 2002.— 270 с.

- Пасічник М.С. Петро Сагайдачний – мовою історичних джерел. Доба гетьмана Петра Сагайдачного та її значення в історії військового будівництва в Україні. Львів, 2003. – С.76-86.

- Пасічник М.С. Гетьман України І.Виговський//монографія.Львів, 2006.- 340 с.

- Пасічник М.С. Cossack security within the Commonwealth in XVIIth century.//Lwow – miasto-spolenstwo-kultura. Polsko-Ukrainska konferencja naukowa 18-21.04.2010 r. Krakow,2010, - S.40-46.

- Пасічник М.С. Україна в період Руїни: 60-80 роки ХУІІ ст.//Монографія Львів, УАД, 2010. – 660 с.

- Пасічник М.С. Новітня історія 1914-1939 рр. //Підручник для 10 кл. К., Генеза, 2003, 2004. – 310 с.(У співавторстві).

- Пасічник М.С. Bezpieczenstwo kozaczyzny w Rzeczypospolitej XYII wieku// Wpolczesne dylematy bezpieczenstwa – nowe wyzwania. Warszawa, 2011.s.265-272.

- Пасічник М.С. І.Федорович в науковій спадщині Івана Огієнка// Українознавець Львів,2012 . Вип.ХІІ. с.126-135.

- Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2005, 2006. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: лист № 14/18.2/ 1137 від 01 липня 2003 року).

- Пасічник М.С. Взаємовідносини Гетьманщини і ‎ Кримського ханства в 60-х рр. ХУІІ ст. та їх вплив на державницькі процеси// Збірник статей наукової конференції «Гетьман І.Виговський» Львів,2012,с.69 - 74.

- Пасічник М.С. Culture of the Ukrainian and Polish nations: problems and prospects of alternate development//монографія. Poznan 2012. Ukraina-Polska-unia Europejska Polityczny, Gospodarczy i Spoleczno-Kulturalny Wymiar Wspolpracy/ S.215-227.(У спіавторстві).

- Пасічник М.С. Основні джерела наукової інформації. Інформаційний документ// Квалілогія книги.Збірник наук. праць. Львів, УАД, 2012.Вип.№2(22).С.25-35.

- Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі// Квалілогія книги. Збірник наук. праць. Львів, УАД, 2013.Вип. С.89-98.

 

- Пасічник М.С. Національно-визвольний рух другої половини ХІХ ст. та обґрунтування ідеї  самостійної України Olsztyn, 2014. Ukraina-Polska-unia Europejska Polityczny, Gospodarczy i Spoleczno-Kulturalny Wymiar Wspolpracy S.500-508.

- Пасічник М.С. Військова діяльність гетьмана Б.Хмельницького та її наслідки для української державності. Навч. Посіб.  Острог: «Острозька академія» 2014. 240 с.

- Пасічник М.С. Взаємовідносини слов’янських культур в ХУІІ ст. Науковий Збірник Olsztyn, 2015. 345-357

- Пасічник М.С. Архівні документи як джерело з історії розвитку української державності другої половини ХУІІ ст. І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів,студентів,аспірантів і молодих вчених // Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності 23-24 листопада 2015 року. Львів –2015 с.7-12

- Пасічник М.С. Джерельна та історіографічна бази дослідження діяльності митрополита А.Шептицького. Національна ідея /Гуманітарно-освітня концепція митрополита Андрея Шептицького //  Матеріали ІУ Науково-практичіної конференції. Львів: УАД, 2015. С.66-76.

- Пасічник М.С. Історія України: розвиток державності та культури//навч. пос. Львів:УАД,2016.400 с.

- Пасічник М.С. Документознавство//навч. пос. Львів:УАД,2016. 388 с.(у співавторстві).

- Пасічник М.С. Інформаційно-аналітична діял ьність//навч. пос. Львів:УАД,2017. 295 с.(у співавторстві).

- Пасічник М.С. Документне забезпечення діяльності установи// Навч.-метод. Посібник. Львів:УАД, 2017.- 143 с.

- Пасічник М.С. Конституція Пилипа Орлика//монографія. Історія українського управління. Львів, 2018. С119-130. .(у співавторстві).

- Пасічник М.С. Управлінське документознавство//навч. пос. Львів: УАД, 2019.—247с.

Стажування

Протягом 21 жовтня до 23 грудня 2019 р. проходив стажування в Національному університеті «Львівська політехніка» де ознайомлювався з програмами викладання документаційних та суміжних дисциплін.

Контактна інформація

ms.pasichnyk@ukr.net

 

Події кафедри

гру
01
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII науково-практичної інтернет-конференції «Документ в сучасному світі: виклики та завдання». Детальна інформація про захід міститься в інформаційному листі у розділі "Конференції"

12:00 — 237 ауд.

лис
13
У зв"язку з погіршенням епідемологічної ситуації в Україні, спричиненої коронавірусної хвороби режим дистанційного навчання продовжується до п"ятнадцятого грудня.

00:00 — 238 ауд.

жов
13
Засідання кафедри

14:00 — 238 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Переддипломний семінар

 • завдання п.с..docx
 • Інтелектуальна власність

 • Тести для контролю з інт.власн.docx
 • Візуалізація науково-дослідної інформації

 • Візуалізація 1.xlsx
 • Візуалізація.doc
 • Гуманізація інформаційного обміну

 • Лекція 1. 19.11.2020. Дк-11.doc
 • Лекція 26.11.2020.doc
 • Громадська думка і PR

 • Лекція 19.11.2020. Дк-21.doc
 • Організація командної роботи

 • Лекція 23.11.2020 (1).doc
 • Lekcia 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Основи теорії міжнародних відносин

 • Lek .23.11.2020.doc
 • Лекція 30.11.2020 Дк-11.doc
 • Вступ до фаху

 • 24.11.2020.m3u
 • Інформаційний сервіс

 • Практичне завдання Дк-51.doc